Zojoji in de sneeuw – 1922

Een prent uit 1922 van de Japanse kunstenaar Kawase Hasui (1883-1957), getiteld Yuki no Zojoji : de Zojo tempel in de sneeuw. Hoewel Hasui in 1925 en ook nadien bekendere varianten op dit zelfde onderwerp heeft gemaakt, is deze prent toch degene die mij het meest boeit. Een man loopt door een sneeuwjacht voor de Sangedatsumon, de imposante toegangspoort tot het grote Zojo tempelcomplex in het Shiba Park, Tokio. Flinke vent. Hij is tenminste de eerste die zich in westerse kleding op een van Hasui’s prenten durft te vertonen. Hasui zag het namelijk meestal graag wat traditioneler door zijn ronde brillenglaasjes en hij was in zijn prenten toch bij voorkeur nostalgisch idealiserend op het verleden gericht.
Deze houtsnede is een van de zeldzaamste van Hasui’s prenten van voor de catastrofale aardbeving van 1 september 1923, waarbij Tokio en de omliggende steden en gebieden grotendeels verwoest werden. Hasui’s uitgever in Tokio had er indertijd, een jaar voor de ramp, maar honderd van laten drukken en daarvan zullen er waarschijnlijk nogal wat verloren zijn gegaan.
Door de Sangedatsumon (Sangedatsu poort) lopen is heilzaam. Een mens wordt daardoor, zo vertrouwt men, bevrijd (‘gedatsu’) van drie (‘san’) kwalijke neigingen: hebzucht, haat en dwaasheid. Beleefd aanbevolen.

* * *