De bombardementen op Amsterdam-Noord

 

                

 

De bombardementen op Amsterdam-Noord – juli 1943

Uitg. Boom, Amsterdam 2009          (141 pagina’s, 24 x 17 cm)

Over de drie bombardementen die de geallieerden in juli 1943 uitvoerden op de Fokker vliegtuigfabrieken in Amsterdam-Noord, waarbij de burgerbevolking zwaar getroffen werd.

 

INHOUD

Voorwoord

1. Voorgeschiedenis
– Noord
– Luchtgevaar
– Richtlijnen

2. Het bombardement van 17 juli 1943
– Doelwit Fokker
– Het resultaat
– Reacties

3. De bombardementen van 25 en 28 juli 1943
– Zondag 25 juli – een nieuwe poging
– Woensdag 28 juli – een nodeloze herhaling?

4. Na de bombardementen
– Tijdens de oorlog
– Na de oorlog

Noten

Bijlagen
1. Inlichtingenrapport over Fokker als doelwit
2. Uitvoering van de bombardementen
3. Mission Reports van 17 juli 1943
4. Operations Record Books van 25 en 28 juli 1943
5. Lageberichte 1943 – luchtaanvallen
6. Slachtoffers
7. Bombardementen naar dodental
8. De Phoenix van Dannenburg

Bronnen
Dankwoord

 

TEKSTFRAGMENT

 

TOESPRAAK

 

RECENSIES

 

 

Aanplakbiljet met anti-geallieerde propaganda. Publicatie: 25 februari – 20 maart 1944