Boeken

Publicaties in boekvorm

 • Coremans de Rapaljaan – Opkomst en ondergang van L.G.A. Coremans en zijn Rapaille Partij,
  Ad. Donker, Rotterdam 1986
 • De Actualisten – De kinderjaren van het georganiseerde fascisme in Nederland 1923-1924,
  Sijthoff, Amsterdam 1987
 • Guerrilla in Rotterdam – De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945, SDU, Den Haag 1995;
  tevens proefschrift
 • Eindrapport van de Begeleidingscommissie Onderzoek Financiële Tegoeden WO-II in Nederland,
  3 delen, Leiden 1999  (supervisie en medeauteur)
 • Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog,  Boom, Amsterdam 2006 / 3e druk 2011
  (aan dit boek werd in 2008 de mr. J. Dutilhprijs toegekend)
 • Tijdloos sportvissen – Een keuze uit de Nederlandse hengelsportliteratuur, Het Goede Boek,
  Huizen 2006  (niet wetenschappelijk, maar wel historisch georiënteerd)
 • Joop de Jonge – ‘Hans KP’ – 1918-2006,  Rotterdam 2007
 • De bombardementen op Amsterdam-Noord – juli 1943,  Boom, Amsterdam 2009
 • Rotterdam 40-45, WBooks, Zwolle 2014 / 3e druk 2024
 • Sportvissen door de jaren heen, Walburg Pers, Zutphen, 2023

Medewerking aan vele andere boeken.