Guerrilla in Rotterdam

 

                 

 

Guerrilla in Rotterdam – De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945

Uitg. SDU, Den Haag 1995; tevens proefschrift     (487 pagina’s, gebonden, 24,8 x 17,8 cm)

De uitgebreide geschiedenis van de paramilitaire verzetsgroepen in Rotterdam tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

Het boek bevat tevens een overzicht en korte geschiedenis van alle spionagegroepen en inlichtingendiensten, verzorgingsorganisaties en illegale fondsen die tijdens de oorlog in
Rotterdam actief waren.

 

INHOUD

1.         Inleiding
2.         De paramilitaire verzetsgroepen in Rotterdam

                        I.          1940 – 1942

3.         Rotterdam in de periode mei 1940 – eind 1942
4.         De Duitse en Nederlandse opsporingsinstanties
5.         Groep Erkens
6.         Groep Hazenberg
7.         Geuzen
8.         Groep Schoemaker
9.         Leeuwen-Garde
10.       Orde-Dienst (O.D.) – I
11.       Nederlandse Volksmilitie (N.V.M.)
12.       Groep Havensabotage
13.       Jeugdfront Vrij Nederland

                        II.         1943 – 1945

14.       Rotterdam in de periode begin 1943 – mei 1945
15.       KNIAC
16.       Orde-Dienst (O.D.) – II
17.       Landelijke Knokploegen (L.K.P.)
18.       Raad van Verzet (R.v.V.)
19.       Ploeg Jos
20.       K.P.-G.D.N.
21.       Landelijke Knokploegen (L.K.P.) – vervolg
22.       Binnenlandsche Strijdkrachten (B.S.)

                        III.        Beschouwingen

23.       Beschouwingen
24.       Summary

                         IV.       Bijlagen en registers

Bijlage 1          Acties der knokploegen
Bijlage 2          Spionage- en verbindingsgroepen
Bijlage 3          Verzorgingsgroepen en fondsen
Bijlage 4          Afkortingen

Bronnen
Literatuur
Register van persoonsnamen

 

RECENSIES

 

Handtekeningen LKP

Handtekeningen van leden van de LKP-Rotterdam op briefpapier van de SD, kort na de bevrijding.