Eindrapport Commissie Scholten

 

             

 

Eindrapport van de Begeleidingscommissie Onderzoek Financiële Tegoeden WO-II in Nederland [Commissie Scholten]

3 delen, Leiden 1999  (supervisie en medeauteur)

Rapport betreffende een onderzoek naar de in hoofdzaak joodse financiële tegoeden die na de oorlog mogelijk nog bij Nederlandse banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties aanwezig waren.

De Begeleidingscommissie Onderzoek Financiële Tegoeden WO-II in Nederland is beter bekend als de Commissie Scholten.

 

INHOUD

Deel 1

Woord vooraf, conclusies en beleidsaanbevelingen
I           Levensverzekeringen, lijfrenten, pensioenen en uitvaartverzekeringen

Deel 2

II          Effecten

Deel 3

Woord vooraf
Inleiding
III         Sociale verzekeringen

EERSTE RAPPORT
Woord vooraf
Inleiding
I           Banken: Particulier geldelijk vermogen
IIa        Overheid: Consignatiekas en Dienst Domeinen
IIb        Overheid: Wetgeving inzake onvindbare en onbekende eigenaren
III         Octrooirechten
IV         Auteursrechten
V          Hypotheken
Lijst van afkortingen

 

NADERE INFORMATIE

Een korte beschrijving van de Begeleidingscommissie Onderzoek Financiële Tegoeden WO-II in Nederland (Commissie Scholten) is ontleend aan de Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2
(zie: www.oorlogsgetroffenen.nl): Commissie Scholten – Ontstaan, taak, werkzaamheden en archief.