Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog

 

     

 

Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog

Uitg.  Boom, Amsterdam 2006 / 3e druk 2011     (956 pagina’s, gebonden, 26,8 x 21,4 cm)

Het standaardwerk over Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis wordt vooral bezien vanuit het standpunt van de bevolking. Over oorlogvoering en bombardementen, verwoesting en wederopbouw, collaboratie en verzet, jodenvervolging, Arbeitseinsatz, razzia’s en de Hongerwinter.

 

INHOUD

Inleiding

DEEL I     1940-1942

1.      Rotterdam aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog
2.      De Meidagen van 1940  –  Militaire geschiedenis
3.      De Meidagen van 1940  –  Stad en bevolking
4.      De Meidagen van 1940  –  De discussie
5.      De eerste weken na de capitulatie
6.      Militaire en politieke ontwikkelingen, zomer 1940 – eind 1942
7.      Wederopbouw – Van planning tot bouwstop
8.      Werken voor de Duitsers
9.      Vervolging

DEEL II    1943-1945

10.    Kentering
11.    Militaire en politieke ontwikkelingen, begin 1943 – augustus 1944
12.    Wederopbouw – De papieren stad
13.    Arbeitseinsatz
14.    Opkomst van de grote verzetsorganisaties
15.    September 1944
16.    De jacht op de weerbare mannen
17.    De Hongerwinter – Schaarste en ontberingen
18.    De Hongerwinter – Hard tegen hard
19.    De Meidagen van 1945
20.    Epiloog

Noten
Bronnen
Literatuur
Bijlagen (zie lijst)
Afkortingen
Uitgebreide inhoudsopgave
Personenregister

 

TEKSTFRAGMENT

 

LEZING

 

RECENSIES

 

 

 

Aan Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog  werd in 2008 de
mr. J. Dutilhprijs toegekend, de tweejaarlijkse prijs van het Historisch Genootschap Roterodamum voor de beste en meest toegankelijke publicatie over de geschiedenis van Rotterdam.

 

 

REFLECTIONS OF A HISTORIAN  –   Window of the shop of the Rotterdam City Archives. On display a recently published and extremely voluminous book (956 pages) about Rotterdam during WW II. ”
(Bron: Flickr)   —   (Etalage van de Archiefwinkel aan de Coolsingel na het verschijnen van het boek Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog in april 2006)